Zalety podjęcia zatrudnienia na etacie

Zalety podjęcia zatrudnienia na etacie

Wielu z nas zastanawia się, czy lepsza jest praca na etacie czy też założenie własnego biznesu. Praca na etacie ma swoje niezaprzeczalne plusy, chociażby fakt płatnego urlopu wypoczynkowe, zjawiska praktycznie nieznanego wśród prywatnych przedsiębiorców. Kolejny plus pozostawania na etacie to fakt, że pracodawca opłaca za nas wszelkiego rodzaju świadczenia, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki na ubezpieczenie wypadkowe, a także związane z Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W sytuacji, kiedy szwankuje nam zdrowie, otrzymujemy zasiłek chorobowy, w wysokości 80 procent wysokości normalnego świadczenia pracowniczego. Nie mamy też zmartwień dotyczących zatrudnienia innych pracowników, podpisywania kontraktów czy też myśleniem nad tym, jak naszą produkcję czy usługi wydźwignąć na taki poziom, by być o krok przed konkurencją i zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy. Można więc podsumować, że pracownik zatrudniony na etacie na pewno ma spokojniejszą głowę, mniej stresu na co dzień. Jednak są i pewne minusy takiego rozwiązania, bowiem nigdy nie ma tak, że jest tylko dobrze. W sytuacji wypracowania większych nawet zysków naszą pracą, niekoniecznie przełoży się to w linii prostej na wyższe wynagrodzenie. Ponadto jesteśmy zależni od pracodawcy w wielu kwestiach, a poza tym zawsze istnieje ryzyko utraty pracy.