Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych - księgowość w małopolsce

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – księgowość w małopolsce

Prowadząc firmę i oddelegowując pracowników za granicę trzeba odpowiednio wyliczyć ich wynagrodzenia. Nie jest to prosta sprawa, dlatego powierza się ją profesjonalnej firmie rozrachunkowej. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych liczone są za pomocą przelicznika kursu walut. Mianowicie należy wynagrodzenie przeliczyć na złotówki po kursie przypadającym na dzień przed uzyskaniem przychodu. Dodatkową trudnością jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Gdy wynagrodzenie jest wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, w danym roku podatkowym, należy je pomniejszyć o sumę diet zagranicznych za przepracowane dni. księgowość w małopolsce zajmuje się kompleksowym rozliczaniem pracowników oddelegowanych za granicę. Ma duże doświadczenie i na bieżąco śledzi wszystkie zmiany w przepisach podatkowych. Dzięki temu wszystkie rozliczenia i zaliczki na podatek płacone są terminowo i przedsiębiorca nie musi się w ogóle tym zajmować. Warto korzystać z usług profesjonalistów, którzy pomogą w kompleksowym rozliczaniu finansów firmy, jak i obsłudze dokumentacji pracowniczej. Księgowi zajmują się również ewidencją czasu pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, a także urlopów, czy zwolnień lekarskich.