Własny biznes – może w ramach franczyzy

Własny biznes – może w ramach franczyzy

Zastanawiając się nad założeniem własnego biznesu, wiele osób obawia się, że po prostu biznes ten może okazać się niedobrym pomysłem, w wyniku czego poniesiemy tylko duże straty, związane z inwestowaniem we własne przedsiębiorstwo znacznych środków finansowych. W takich sytuacjach ciekawym rozwiązaniem jest franczyza – polega ona na tym, że nasza świeżo założona firma podpisuje umowę z marką już dobrze sprawdzoną na rynku, mającą swoją wysoką wiarygodność. Wtedy otrzymujemy możliwość prowadzenia naszej działalności, posługując się szyldem tej właśnie sprawdzonej już na rynku marki, w zamian za określony w umowie franczyzowej procent od zysków. Takie rozwiązanie jest stosowane w naszym kraju coraz częściej, nie wymaga bowiem ponoszenia znacznych nakładów zwłaszcza w początkowej fazie prowadzenia przedsiębiorstwa, zapewnia też wyższą skuteczność podejmowanego działania – a więc nasz biznes jest pewniejszy. W dodatku uzyskujemy od firmy, z którą podpisujemy umowę o franczyzę, cały szereg praw ochronnych, możemy też korzystać z określonych i wypracowanych przez tą firmę koncepcji działania, zyskujemy też wiedzę, niezbędną dla funkcjonowania tego rodzaju firmy na rynku. Jak wykazały badania, w naszym kraju franczyza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodych, przedsiębiorczych kobiet, bowiem pozwala ona na prowadzenie własnego biznesu, a jednocześnie pogodzenie tego z obowiązkami rodzinnymi.