Nowa moda-wolontariat pracowniczy

Nowa moda-wolontariat pracowniczy

Niektórzy biznesmeni postanawiają wesprzeć ludzi potrzebujących, chorych itp. Przekazują na ich konta środki finansowe, wspierają fundacje czy stowarzyszenia. Takie zachowania mogą mieć różne powody. Jedni robią to dla rozgłosu, dla ocieplenia wizerunku firmy, inni z rzeczywistej potrzeby serca. Wielu biznesmenów do pomagania innym zachęca również swoich pracowników. Niezwykle popularny w ostatnich latach stał się wolontariat pracowniczy. Dzięki niemu firma niesie pomoc, jednocześnie budując swój pozytywny obraz wśród klientów, kontrahentów itp. Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy. Może być długofalowy, ale mogą być to również pojedyncze akcje. Najczęściej polegają one na przeprowadzeniu wśród pracowników zbiórki na konkretne cele. Nie musi być to koniecznie składka pieniężna, może być to gromadzenie artykułów papierniczych dla dzieci, ubrań, żywności, wody itp. W niektórych firmach istnieje wręcz tradycja dorocznego, zbiorowego oddawania krwi. Niektóre firmy również, oczywiście za zgodą pracowników, potrącają im z wynagrodzenia niewielką kwotę przeznaczaną na cele charytatywne. Niekiedy firmy włączają się w działania zorganizowane przez kogoś innego, na przykład organizacje non profit. Każde z takich działań przynosi wiele korzyści-i dla osób, którym się pomaga, i dla firmy, i dla samych pracowników.