Upadek gospodarczy krajów Europy

Upadek gospodarczy krajów Europy

Nowoczesna Europa – jest to hasło bardzo często wykorzystywane przez euroentuazjastów. W dobie kryzysu ekonomicznego hasło to straciło jakąkolwiek argumentację. Tak zwane kraje Europy klasy B zamiast zyskać na wejściu do Wspólnoty, tak naprawdę straciły. Przykładem może być tu Polska. Rolnictwo ma niesamowite kłopoty i coraz więcej gospodarstw upada. Przemysł praktycznie się nie rozwija, a ten, który był do tej pory stopniowo upada. Handel, który stał się głównym źródłem rozwoju gospodarki, powoli zamiera na skutek gospodarki wolnorynkowej wykorzystywanej bezlitośnie przez koncerny posiadające super- i hipermarkety. Co otrzymaliśmy w zamian? W zamian otrzymaliśmy możliwość założenia własnej działalności na zachodzie Europy. Tak więc ludzie z wykształceniem wyższym lub technicznym zamiast budować gospodarkę naszego kraju wzmacniają struktury ekonomiczne Anglii, Irlandii, Holandii i tak dalej. Nam pozostaje jedynie liczyć na to, iż zgromadzony na Zachodzie kapitał zainwestują w Polsce. Niestety marzenia te pozostają fikcja teoretyków, gdyż polski rząd dużo mówi, a nie robi nic w celu uatrakcyjnienia naszego rynku dla potencjalnych inwestorów. Ceny gruntów rosną, wynajem lokali jest bardzo drogi, podatki i opłaty bardzo wysokie, a potencjał kupujących bardzo niski. Administracja zaś rzuca kłody pod nogi.