Czy sezonowa sprzedaż zniczy pod cmentarzem to już działalność gospodarcza

Czy sezonowa sprzedaż zniczy pod cmentarzem to już działalność gospodarcza

Co roku w okresie Święta Zmarłych przed cmentarzami w całym kraju widoczne są liczne stoiska, oferujące w ogromnej większości znicze oraz kwiaty, przy czym ogromna większość z tych sprzedających robi to okazjonalnie, tylko w tym okresie czasu. Czy takie działanie można traktować już jako działalność gospodarczą, czy należy ją zarejestrować i odprowadzać podatek?. W tym przypadku warto jest przypomnieć, co oznacza samo pojecie prowadzenia działalności gospodarczej – jest to działanie, które ma charakter zarobkowy, zorganizowany oraz jest prowadzone w sposób ciągły. Bez wątpienia – niezależnie od wszystkiego, od osiągniętego ze sprzedaży zniczy zysku należy odprowadzić należny podatek. Nawet jeśli dana osoba tylko przez 2-3 dni w roku sprzedaje znicze i kwiaty przy cmentarzu, jest to działanie zorganizowane oraz posiadające zarobkowy charakter. Jednak nie można tu raczej powiedzieć, że takie działanie ma charakter ciągły, więc rejestracja firmy nie jest wymagana. Jednak w sytuacji, kiedy nawet przez te kilka dni osoba będzie prowadzić sprzedaż przed cmentarzem, a robi regularnie to przez kilka lat z rzędu, można już uznać takie działanie za prowadzenie działalności gospodarczej – inne są wtedy zasady rozliczania się z podatku od osiągniętego w ten sposób dochodu. W każdym innym przypadku należy się rozliczyć z fiskusem na zasadach ogólnych.