Pieniądze z dotacji unijnych

Pieniądze z dotacji unijnych

Właściciele firm mogą ubiegać się o szereg dotacji oferowanych zarówno przez budżet państwa, jak również dostępnych z funduszy unijnych. Dotacja jest formą bezzwrotnej pomocy dla przedsiębiorstwa. Ubiegając się o przyznanie dotacji z funduszy unijnych musimy niestety najpierw zainwestować własne pieniądze, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji możemy ubiegać się o ich zwrot. Taki wymóg oznacza dla wielu właścicieli firm konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego dla sfinansowania planowanego przedsięwzięcia. Ubiegając się o tego typu dotację należy bardzo szczegółowo określić cel, na jaki zamierzamy przyznaną dotację wykorzystać. W ramach wsparcia z funduszy unijnych młoda, rozwijająca się firma może ubiegać się o dotacje przyznawane z Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki, nazywanego w skrócie POIG.W ramach POIG 3. 3. 2 małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotację w wysokości około 2 mln euro. O przyznanie dotacji firmy mogą ubiegać się także z Regionalnego Programu Operacyjnego lub z Programów Ramowych, które wdraża Komisja Europejska. Właściciel przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju może również liczyć na finansowe wsparcie w ramach Bonu na Innowacje. W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie do 15 000 zł. Wsparciem może być również kredyt technologiczny.