Nowy kształt reklamy

Nowy kształt reklamy

Nie ma wątpliwości, że kształt współczesnego Internetu to wypadkowa wielu bardzo różnych nauk. Przede wszystkim na początku konieczne było zaangażowanie różnej maści inżynierów i elektroników, którzy razem z informatykami tworzyli tak podstawy programowe, jak i infrastrukturalne, bez których nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj jakikolwiek sukces w projektowaniu i produkowaniu komputerów. Ale z czasem dostęp do Internetu oraz coraz lepszych komputerów otworzył oczy wszystkim okolicznym branżom, także marketingowcom, którzy namiętnie poszukiwali nowych form reklamy i promocji będących alternatywą dla marketingu telewizyjnego. Przede wszystkim zaś w ostatnim czasie cena transmisji nawet trzydziestosekundowego spotu reklamowego, nie mówiąc o kosztach jego powstania, jeśli bierze w niej udział jakaś znana gwiazda ekranu czy estrady – sprawiły odwrócenie się od kosztownych kampanii marketingowych w telewizji. Internet otworzył więc dodatkowe możliwości reklamodawcom a niemal darmowy dostęp do milionów klientów, którzy często de facto sami poszukują odpowiedzi na jakieś pytanie i sami niejednokrotnie chcą znaleźć adres firmy lub sklepu sprawia, że wielu ludzi nawet kupuje dzisiaj różne towary i usługi online. A dostęp do bankowości elektronicznej dodatkowo pozwala dzisiaj za towary zapłacić online.