Konieczność sporządzenia biznesplanu

Konieczność sporządzenia biznesplanu

Przed podjęciem decyzji o założeniu własnego biznesu jest sporządzenie biznesplanu. Częścią każdego biznesplanu jest charakterystyka firmy. W tej części biznesplanu powinniśmy zawrzeć podstawowe informacje o firmie. W tej części biznesplanu umieszczamy informacje o nazwie oraz formie prawnej naszej firmy, zamieszczamy także pełne dane teleadresowe oraz przedmiot działalności naszej firmy. W tej części biznesplanu zamieszczamy także charakterystykę nas samych, czyli właściciela firmy. Częścią biznesplanu jest także charakterystyka produktu, czyli część, w której przedstawiamy zakres działania firmy. W tej części biznesplanu zajmujemy się opisaniem prowadzonych przez nas usług (jeśli prowadzimy firmę usługową) lub opisem wytwarzanego produktu (jeśli nasza firma jest firmą produkcyjną). Jeżeli prowadzimy czy zamierzamy prowadzić firmę produkcyjną to w tej części biznesplanu powinna znaleźć się także informacja na temat wykorzystywanej przez nas technologii. W tej części dzielimy się także informacjami na temat posiadanych patentów lub praw autorskich. W biznesplanie powinna znaleźć się także informacja na temat rynku, na który zamierzamy wprowadzić swoją firmę. Opisujemy w tej części również swoich potencjalnych klientów, ale zajmujemy się także pozycją rynkową konkurentów. Dokonujemy również analizy słabych i mocnych stron swojego przedsięwzięcia.