Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W dobie zwiększania się w naszym kraju bezrobocia praktycznie z miesiąca na miesiąc, coraz trudniej jest znaleźć zatrudnienie, zwłaszcza w rejonach o dużym bezrobociu jak chociażby w województwach warmińsko-mazurskim czy podkarpackim. W takiej sytuacji warto rozważyć opcje założenia własnego biznesu, przy wspomożeniu finansowym ze strony urzędu pracy działającego na danym terenie. Podstawowym warunkiem oczywiście ze skorzystania z takiej formy dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez określony czas, przy czym różne powiaty różnie określają ten okres czasu bycia bezrobotnym. Dofinansowanie można uzyskać w określonej maksymalnej kwocie, która odpowiada sześciokrotnej wysokości średniego wynagrodzenia w trzecim kwartale ubiegłego roku, obecnie więc początkujący przedsiębiorca może uzyskać kwotę niespełna 21000 złotych. Oczywiście urząd określi dokładnie zakres, jaki będzie możliwy na spożytkowanie otrzymanej dotacji. Ważne jest, aby we wniosku, złożonym w sprawie przyznania dotacji, wskazać dobry pomysł na biznes, musi to być taka dziedzina działalności, która na danym terenie ma realna szanse na doprowadzenie do sukcesu młodego przedsiębiorstwa. Wszystkie tego rodzaju wnioski rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu zebraną komisję, przyznawane są punkty za poszczególne elementy złożonego wniosku. W pierwszej kolejności mogą skorzystać z takiej formy dofinansowania własnego biznesu kobiety, które chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dzieci, osoby po 50 tym roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne.