Fazy zakładania firmy

Fazy zakładania firmy

Gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu indywidualnej działalności gospodarczej, możemy być pewni, że nasze życie zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni. To wspaniałe uczucie, poczucie pełnej niezależności i całkowitej władzy nad resztą swojego życia zawodowego jest nie do przecenienia. Jednak zanim nasze marzenia staną się prawdą, trzeba najpierw przejść przez kilka etapów zakładania takiej firmy. Zawsze pierwszym krokiem na drodze do założenia działalności gospodarczej jest uzyskanie wpisu do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Po otrzymaniu wpisu stajemy się pełnoprawnymi przedsiębiorcami. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Internetu, w formie elektronicznej. Po uzyskaniu wpisu będziemy zmuszeni załatwić wszystkie stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Potrzebny nam będzie również identyfikacyjny naszej działalności gospodarczej, który otrzymamy po wizycie w urzędzie statystycznym. Gdy zdecydujemy się na zatrudnienie pracowników potrzebne będzie poinformowanie państwowej inspekcji pracy. Na portalach internetowych poświęconych własnemu biznesowi będziemy mogli znaleźć o wiele precyzyjniejsze informacje dotyczące wszystkich faz zakładania prostej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest własna działalność gospodarcza. Początkowe koszty założenia takiej działalności to niespełna sto pięćdziesiąt złotych.