O spółce cywilnej

O spółce cywilnej

Do form prowadzenia działalności gospodarczej należy spółka cywilna. Zasady działania spółki cywilnej określa Kodeks Cywilny, gdyż spółka cywilna nie jest spółką prawa handlowego. Spółka cywilna jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej. Inną cechą charakterystyczną spółki cywilnej jest nie posiadanie przez nią majątku.  Spółka cywilna posiada jedynie majątek wspólny, czyli majątek ten stanowi współwłasność wszystkich udziałowców firmy. Za zaciągnięte zobowiązania w imieniu spółki cywilnej wszyscy udziałowcy odpowiadają solidarnie i wspólnie. Dlatego decydując się na założenie spółki cywilnej należy bardzo starannie dobierać osoby, z którymi mamy zamiar zawrzeć takową spółkę. Osoby, które są współudziałowcami w spółce cywilnej nie tylko mają prawo do równego udziału w zyskach przynoszonych przez spółkę, ale ponoszą taką samą odpowiedzialność za ewentualne straty. Można jednak zawrzeć taką umowę przy zawieraniu spółki, która określi odmienne zasady podziału pomiędzy wspólników zysków i strat. Nie jest możliwe zawarcie umowy, która pozbawi jednego ze wspólników z udziału w zyskach. Do zalet spółki cywilnej na pewno należy łatwość jej założenia. Zaletą jest także uproszczona księgowość, która spółka cywilna musi prowadzić. Koszty, które poniesiemy zakładając spółkę cywilną są minimalne.