Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych - Księgowość Chrzanów

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych – Księgowość Chrzanów

Wiele firm oddelegowuje swoich pracowników do czasowej pracy za granicą. Muszą wtedy odpowiednio rozliczyć ich wynagrodzenie, co nie jest sprawą łatwą, gdyż zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się od kwoty przychodu, obliczonej za pomocą przeliczenia na złotówki, po kursie z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu. Tą kwotę porównuje się z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w Polsce. Kiedy jest większe należy pomniejszyć je o diety za każdy dzień pracy za granicą. Od tej kwoty liczona jest składka na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych są wyliczane przez profesjonalne firmy księgowe. Księgowość Chrzanów zajmuje się wyliczaniem wynagrodzeń wszystkich pracowników w ramach pracy kadrowo-płacowej. Przedsiębiorca zlecając to zadanie firmie zewnętrznej może znacznie zaoszczędzić, gdyż nie zatrudnia w ten sposób dodatkowych pracowników w swojej firmie. Ponadto w ramach swoich usług biuro księgowe dba także o terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS, dzięki czemu firma ma porządek w papierach i nie musi się obawiać kontroli z Urzędu Skarbowego. Przeciętne wynagrodzenie pracowników oddelegowanych jest zwykle większe niż to w Polsce, jednak hipotetycznie, w sytuacji odwrotnej, kwota ta stanowi podstawę opodatkowania.