ubezpieczenia Wejherowo – odszkodowanie za błąd lekarski

ubezpieczenia Wejherowo – odszkodowanie za błąd lekarski

Wszystkie szpitale muszą obligatoryjnie wykupić ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych, czyli błędów lekarskich. Ubezpieczenia Wejherowo to kompleksowe ubezpieczenia OC dla szpitali i lekarzy. Jeśli padło się ofiarą błędu lekarskiego, można ubiegać się o odszkodowanie. Jest na to dwojaki sposób. Najbardziej oczywistym jest zgłoszenie sprawy do sądu. Proces jednak ciągnie się czasem latami, a w dodatku jest to niemały koszt. Tańszą i szybszą opcją jest zgłoszenie sprawy do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Trzeba zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, czyli pełną dokumentację medyczną. Rozpatruje sprawę w ciągu około 4 miesięcy, po czym szpital ma miesiąc na ustosunkowanie się do rezultatu rozpatrzenia. Może zgodzić się z jego wynikiem lub odwołać. Zwykle odszkodowanie za błąd lekarski w tym przypadku wypłacane jest w ciągu kilku miesięcy. Dzięki dobremu ubezpieczeniu szpital zapewnia sobie i pacjentom komfort. W przypadku jakiegokolwiek błędu lekarskiego pacjent jest odpowiednio chroniony. Warto dochodzić swoich praw, jeśli w wyniku niewłaściwego postępowania medycznego doznało się uszczerbku na zdrowiu. Uzyskane odszkodowanie może pomóc w dalszej rehabilitacji.