Ważna część biznesplanu

Ważna część biznesplanu

Jedną z części biznesplanu jest jego streszczenie. Jest to pierwsza część biznesplanu, którą jedna piszemy na końcu, po napisaniu jego całości. W streszczeniu biznesplanu zamierzamy wszystkie najbardziej istotne fragmenty jego poszczególnych części. Do jego napisania trzeba podejść wyjątkowo starannie, gdyż właśnie od tej części biznesplanu może zależeć, czy nasz pomysł znajdzie zainteresowanie. Decyzja nie jest podejmowana na podstawie streszczenia biznesplanu, ale to streszczenie zadecyduje o tym, czy nasz biznesplan zostanie przeczytany w całości. Streszczenie może potencjalnego inwestora zachęcić lub wręcz odwrotnie zniechęcić do naszego pomysłu. Streszczenie powinno więc być kwintesencją całego biznesplanu. W streszczeniu zamieszczamy najbardziej istotne informacje dotyczącego naszego pomysłu. W streszczeniu zamieszczamy informację o produkcie, który zamierzamy wytwarzać lub o usługach, które zamierzamy świadczyć. Opisując usługę lub produkt zamieszczamy także analizę rynku, opis korzyści, jakie odniosą nasi potencjalni klienci korzystający z naszej oferty. W tej części powinna znaleźć się także informacja na temat przewidywanych kosztów przedsięwzięcia oraz związanych z nim potrzebach finansowych. Streszczenie powinno być atrakcyjne zarówno pod względem merytorycznym, jak również mieć staranną  szatę graficzną.