Stracić wszystko w jeden dzień

Stracić wszystko w jeden dzień

Jest wiele sytuacji, w których coś, co było budowane przez wiele lat, okupione ciężką pracą, w ciągu jednego dnia przestaje istnieć. Walą się domu, rozpadają małżeństwa i upadają firmy. Ryzyko jest nieodłączną częścią biznesu, o której początkowo wszyscy wiedzą, lecz potem kompletnie zapominają. Wydaje im się, że skoro mają tak dużą firmę, która tak dobrze prosperuje, nic nie może zachwiać ich stabilizacją finansową. człowiek jest stworzeniem zachłannym, ekspansywnym. W związku z tym zwłaszcza w dobrze prosperującym biznesie nie trudno pokusić się o duże kroki na przód, wielkie inwestycje, kredyty. Oczywiście ciągły rozwój jest niezbędny, jednak właśnie podczas prób poszerzania działalności, rynku zbytu, firmy najczęściej dopadają kłopoty finansowe. Prowadząc duże inwestycje łatwiej jest utracić płynność finansową. Wystarczy wyobrazić sobie firmę budowlaną, która stała się podwykonawcą na budowie dużego osiedla mieszkaniowego. Jest to oczywiście swojego rodzaju życiowa szansa dla owego przedsiębiorstwa, nie mniej jednak nim przyjdą zyski, firma musi ponieść koszty. Zakupić materiały, sprzęt budowlany, zatrudnić większą liczbę pracowników. W momencie, w którym główny inwestor się wycofa, firma zostaje na przysłowiowym lodzie, z ogromnymi zobowiązaniami finansowymi, które musi pokryć.