Rodzaje kredytów inwestycyjnych

Rodzaje kredytów inwestycyjnych

Świat biznesu nie mógłby się obyć bez udziału banków, które niejednokrotnie napędzają ciekawe inicjatywy przedsiębiorców. Gdy pomysł wydaje się kompletny i wart uwagi, wówczas instytucje bankowe są gotowe wyłożyć potrzebne na zrealizowanie całego przedsięwzięcia. Jednak kredytu inwestycyjnego żaden przedsiębiorca nie otrzyma na słowo, musi wykazać się pełnym projektem i jasno sprecyzowaną wizją jego wykonania. Bank po przejrzeniu takiego projektu i jego ocenie wydaje decyzję kredytową. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony między innymi zakup maszyn do przedsiębiorstwa, kupno licencji krajowych i zagranicznych, wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych biznesowych rozwiązań, czy szkolenia dla pracowników. Bank nie wymienia listy projektów, które mogą być przeznaczone środki pochodzące z kredytów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy w tym względzie mogą wykazać się pełną swobodą. Atrakcyjną odmianą kredytu inwestycyjnego jest kredyt preferencyjny. Skierowany jest on do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ulega wątpliwości, że jego otrzymanie może wprowadzić naszą firmę na dużo głębsze wody. Zaletą kredytów preferencyjnych jest ich niskie oprocentowanie nieprzekraczające z reguły sześciu procent, długi okres kredytowania, brak prowizji i opłat dodatkowych, a także do odsetek dokłada się państwo.