Opodatkowanie działalności gospodarczej

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy wybór formy opodatkowania, najczęściej ostateczną decyzję o swoim wyborze każdy podmiot gospodarczy musi podjąć do końca stycznia każdego kolejnego roku podatkowego. Podatnik ma do wyboru w roku dwa tysiące trzynastym pięć form opodatkowania. Decyzję dotyczącą wyboru formy opodatkowania najlepiej podejmować po analizie z doradcą podatkowym. Od wyboru formy opodatkowania zależy wysokość opodatkowania naszej działalności. Niewłaściwy wybór opodatkowania może narazić nas na różnego rodzaju nieprzyjemności głównie ze strony instytucji kontrolujących prawidłowe rozliczanie się z urzędem skarbowym. Rozliczając się na zasadach ogólnych, podatnik jest opodatkowany albo według skali osiemnasto procentowej, albo trzydziestodwu procentowej. Jeśli z kolei chodzi o podatek liniowy to jego wysokość wynosi dziewiętnaście procent. Podatnicy mogą również wybrać rozliczenia według karty podatkowej, podatku tonażowego, albo ryczałtu ewidencjonowanego. Nigdy w stu procentach nie można przewidzieć, jaka forma opodatkowania będzie dla nas najlepsza, można tylko dokonywać prognoz, które mamy nadzieję, że okażą się skuteczne. Za niewłaściwe decyzje przyjdzie zapłacić i to często bardzo słono. W wyborze najlepszej formy mogą nam pomóc wyniki finansowe z poprzednich lat.