O płaceniu podatków

O płaceniu podatków

Każda osoba, która na terytorium Polski prowadzi działalność gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Ogólne zasady wyróżniają dwie formy opodatkowania: podatek liniowy i skalę podatkową. W obu przypadkach podatek, który musimy oddać urzędowi skarbowemu naliczany jest od dochodu, jaki nasza firma osiągnęła. Podstawową różnicą pomiędzy skalą podatkową a podatkiem liniowym jest stawka podatku. W przypadku skali podatkowej istnieją 2 stawki: 18 i 32 %. W przypadku podatku liniowego stawka podatkowa wynosi 19%. wybierając opodatkowanie poprzez skalę podatkową przedsiębiorca ma prawo do skorzystania szeregu przywilejów. Przywilejem tym jest między innymi możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Osoby, które rozliczają się z fiskusem podatkiem liniowym mogą także liczyć na zwolnienie z podatku, jeżeli prowadzą swoją działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Skala podatkowa jest jednak mniej korzystna w przypadku, kiedy firma przynosi duże zyski. Zaczynamy bowiem płacić nie 18% podatek, ale 32%. Dlatego decyzję o podjęciu formy opodatkowania warto porządnie przemyśleć. Bez względu na to, jaką podjęliśmy decyzję, musimy odprowadzać zaliczkę na poczet podatku dochodowego.