Zainteresowanie milionów ludzi

biznesowy świat

biznesowy świat – Pozyskanie milionów opinii na temat jakiegokolwiek projektu albo pomysłu to niewątpliwie ogromna możliwość dla badacza przygotowującego się do wprowadzenia swojego projektu w życie. Wybory poprzedzane są milionami badań opinii publicznej a specjaliści od wizerunku i marketingu zatrudnieni przez konkretne ugrupowania polityczne mogą odpowiedzi ankietowanych badanych wykorzystać do poprawienia własnej strategii. Opinia publiczna dla marketingu to bardzo ważny wyznacznik tego, czy prowadzone działania idą w dobrym kierunku – jednak w ostatnim czasie widać wyraźnie, że badania takie prowadzone przez uznane agencje nie przekraczają liczby badanych na poziomie tysiąca do dwóch tysięcy respondentów. I o ile metodologicznie takie badania są słuszne i dają pewien obraz całości społecznej opinii, ponieważ ludzie do grupy wybierani są tak, by reprezentować jak najszerszy obraz społeczeństwa, to jednak Internet daje marketingowcom dostęp do nie tysięcy, nawet nie dziesiątek tysięcy, ale niejednokrotnie milionów odpowiedzi, ocen i komentarzy. Przeczytanie wszystkich wypowiedzi anonimowych użytkowników sieci nie jest oczywiście sposobem na radzenie sobie z tak licznymi danymi statystycznymi. Ale Internet pozwala na wyciągnięcie w kilka sekund samych suchych danych liczbowych, idealnych do analizy marketingowej.