Pieniądze z urzędu pracy

Pieniądze z urzędu pracy

Pieniądze na założenie firmy można otrzymać z urzędu pracy. W 2013 roku kwota dotacji może sięgać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Osoby bezrobotne, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą w oparciu o dotacje z Funduszu Pracy mogą się o nie ubiegać pod pewnymi warunkami. Osoba, która zechce ubiegać się o dotację nie mogła odmówić w ciągu 12 miesięcy od daty, która poprzedza złożenie wniosku, od podjęcia zaproponowanej przez urząd pracy oferty zatrudnienia. W ciągu tych 12 miesięcy nie można również odmówić wykonywania robót interwencyjnych, robót publicznych lub odmówić udziału w szkoleniu, na które wysyła urząd pracy. Osoba ubiegająca się o tego typu dotację nie powinna także korzystać wcześniej z dotacji przyznawanych przez Fundusz Pracy lub z innych form wsparcia finansowego oferowanego przez publiczne instytucje. O dotację z urzędu pracy nie można ubiegać się z przeznaczeniem jej na działalność akwizycyjną lub przeznaczyć tych pieniędzy na rozwój już działającej firmy. Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy składamy w starostwie właściwym ze względu na miejsce naszego zamieszkania lub ze względu na miejsce, w którym będziemy prowadzić naszą przyszłą działalność. Formularz wniosku dostępny jest w każdym powiatowym urzędzie pracy. Decyzja o przyznaniu dotacji powinna zapaść w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.