Założenie agencji ochrony

Założenie agencji ochrony

Pomysłów na założenie własnego biznesu jest bardzo wiele. Jednym z takich pomysłów jest założenie agencji ochrony. Droga do założenia tego typu firmy jest jednak długa ze względu na bardzo wiele formalności, których trzeba dopełnić, aby móc prowadzić agencję ochrony. Osoba, które zamierza prowadzić agencję ochrony w pierwszej kolejności musi uzyskać koncesję na prowadzenie usług w zakresie ochrony mienia i osób. Taka koncesja wydawana jest jedynie osobom, które posiadają licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję II stopnia zabezpieczenia technicznego. Wydawaniem koncesji zajmuje się w naszym kraju minister Spraw Wewnętrznych. Wzór wniosku o udzielenie koncesji dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do wniosku jesteśmy zobowiązani dołączyć kopię posiadanej licencji, oświadczenie o niekaralności oraz szereg innych dokumentów, których szczegółowy wykaz także dostępny jest na stronie MSW. Po uzyskaniu koncesji możemy przystąpić do otworzenia firmy. O tym, że nasza firma rozpoczęła działalność jesteśmy zobowiązani powiadomić MSW. Prowadząc agencję ochrony jej właściciel zobowiązany jest do przechowywania wszelkich zawieranych z klientami umów (każda umowa musi zostać sporządzona na piśmie). Prowadzenie agencji ochrony jest bardzo dochodowym zajęciem.