windykacja sądowa i windykacja polubowna

windykacja sądowa i windykacja polubowna

Kiedy kontrahent lub klient nie uiści opłaty za usługę lub towar w terminie, firmie pozostaje odzyskanie należnych jej pieniędzy poprzez windykację. Jest to konieczność, aby nie osłabiać płynności finansowej firmy. Jeśli takich nieuczciwych klientów zbierze się więcej może to narazić przedsiębiorstwo na poważny szwank. Receptą w takiej sytuacji może być windykacja masowa długów. Sprzedaż wierzytelności do firmy windykacyjnej pozwala przenieść na nią ciężar odzyskiwania należności. Najchętniej firmy windykacyjne wykupują stosunkowo nowo powstałe długi, gdyż takie najłatwiej jest odzyskać. Pierwszym etapem jest windykacja polubowna czyli nakłanianie dłużnika do zapłaty poprzez przedsądowe wezwania, a także telefony. Jeśli uchyla się on od kontaktu z pracownikiem firmy windykacyjnej, pozostaje jedynie wystąpienie na drogę sądową. Windykacja sądowa daje możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu można wszcząć postępowanie komornicze. Najpierw jednak dłużnik otrzymuje ostatnią szansę na zapłacenie długu. Zanim więc dojdzie do egzekucji komorniczej, dłużnik ma wiele możliwości polubownego załatwienia sprawy, dług może być rozłożony na raty jeśli wykaże wolę jego spłacania.