Stwarzamy nowe stanowisko pracy

Stwarzamy nowe stanowisko pracy

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z szeregiem wydatków, które musimy ponieść między innymi na wyposażenie miejsca pracy. Obecnie jednak znajduje się kilka sposobów, które pozwalają nam uzyskać całkiem niemały zwrot poniesionych wydatków. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem w naszej firmie nowego pracownika możemy skorzystać z dotacji na tak zwane stworzenie nowego stanowiska pracy. Urząd pracy może oddać nam pieniądze, które wydamy aby dane stanowisko pracy wyposażyć. Trzeba jednak pamiętać o tym, że otrzymanie zwrotu możliwe jest jedynie wtedy, kiedy zatrudnimy osobę, która zarejestrowana jest w urzędzie pracy. Na każde stworzone stanowisko pracy możemy uzyskać zwrot poniesionych kosztów nawet w wysokości dwudziestu jeden tysięcy złotych. Aby jednak starać się o taki zwrot nasza firma musi istnieć na rynku już przynajmniej sześć miesięcy. Aby dostać dotację musimy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę naszej firmy złożyć stosowny wniosek. We wniosku takim musi znaleźć się informacja dotycząca tego ile miejsc pracy zamierzamy utworzyć. Musimy również umieścić informację dotyczącą sumy, którą chcemy otrzymać. Aby urząd pracy zdecydował się przyznać nam dotację musimy zobowiązać się, że osobę bezrobotną zatrudniamy na okres dwóch lat na podstawie umowy o pracę. Wymiar jej pracy musi wynosić cały etat.