Rynek kredytów znów ożywa

Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów – Wszystko wskazuje na to, że największa przeszkoda, jaka stoi przed polskimi firmami na drodze do ponownego rozpędu w rozwoju gospodarczym, przestaje zawadzać. Mowa oczywiście o zamrożonym rynku kredytowym, bowiem banki zrażone niedawnym kryzysem jaki panował w całej Europie, skutecznie ograniczyły liczbę przyznawanych kredytów. To z kolei zmniejszyło znacznie możliwość dalszego działania wielu firm, niezależnie od tego, czy małych czy wielkich. Banki broniły się, mówiąc o tym, ze patrzą na wskaźniki ekonomiczne, które wskazują na słabą kondycję polskiego biznesu. Ten z kolei wskazywał jako przyczynę, zachowanie banków i w ten sposób koło się zamykało. Ostatnie jednak dane makroekonomiczne, jakie opublikował Główny Urząd Statystyczny, pokazują, iż na rynku kredytowym nastąpiło ożywienie. Banki poluzowały zasady przyznawania pożyczek i okazuje się, że zadziałało to niczym wpuszczona w obieg krew w chorym organizmie. Obroty polskich form w poprzednim kwartale wzrosły w porównaniu z poprzednim okresem o ponad dwadzieścia procent. Powoli, ale zauważalnie spada też poziom bezrobocia, które jest teraz niższe o trzy procent niż na początku roku. Dane te pozwalają na optymizm co do naszej przyszłości. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny okażemy się przysłowiową zieloną wyspą, którą dawano za wzór innym krajom europejskim. Jednakże, na ile będzie to trwałe, okaże się po spłynięciu wszystkich danych z pozostałych krajów unijnych, a zwłaszcza od naszych największych partnerów gospodarczych, czyli Niemiec i Włoch.