Otrzymanie dotacji na prowadzenie firmy

Otrzymanie dotacji na prowadzenie firmy

Obecnie już niemal żadna instytucja bankowa nie jest w stanie się obejść bez dotacji i innego rodzaju pomocy finansowej. Dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej można otrzymać zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i ze środków pochodzących z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Strona rządowa wprowadza programy pomocowe w ramach, których udzielane są dotacje szczególnie do tych obszarów gospodarki, które jej zdaniem wymagają największego dofinansowania. Jedną z takich branży była ostatnio rynek nieruchomości. Z urzędu gminy na przykład każdy początkujący przedsiębiorca może otrzymać dwadzieścia jeden tysięcy złotych. Nie zawsze jednak pomoc dla młodych przedsiębiorców przyznawana jest w takim wymiarze. O wysokości pomocy decyduje przede wszystkim urzędnik rozpatrujący wniosek, brane jest przy ocenie projektu przede wszystkim procentowa szansa na powodzenie takiego biznesu. Najczęściej pomoc jest przyznawana tym osobom, których biznesplan i projekt całego przedsięwzięcia jest przedstawiony w najbardziej rzetelny i kompletny sposób. Dlatego trzeba przykładać dużą wagę do przygotowywanego wniosku o dopłatę. Z budżetu unijnego z kolei początkujący przedsiębiorca może otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej. By wspomniana kwota nie podlegała zwrotowi trzeba utrzymać biznes przez rok.