Odnawialny kredyt obrotowy

Odnawialny kredyt obrotowy

Jednym z rodzajów kredytów, na jaki mogą sobie pozwolić mali i średni przedsiębiorcy jest kredyt obrotowy, z którego można sfinansować bieżącą działalność gospodarczą. Często w takich firmach z różnych przyczyn płynność finansowa jest zagrożona, wówczas możliwość zaciągnięcia takiego kredytu jest dla przedsiębiorcy cennym wyjściem z sytuacji. Często podmioty, którym świadczyliśmy usługi czy sprzedawaliśmy produkty zwlekają z zapłatą, z kolei my musimy wyrównać swoje zobowiązania, w takiej sytuacji istnieje ryzyko utraty płynności finansowej. Występują dwa rodzaje kredytów przeznaczonych z myślą o dofinansowaniu bieżącej działalności firmy, są nimi kredyt obrotowy odnawialny i nieodnawialny. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odnawialny kredyt obrotowy. Taka linia kredytowa daje przedsiębiorcy o wiele większe możliwości i jest to polecana forma zaciągania zobowiązań kredytowych. Nieodnawialne kredyty obrotowe są zaciągane przez przedsiębiorców z dużą niechęcią. Ze środków pochodzących z kredytu obrotowego można przede wszystkim sfinansować bieżącą działalność, nie jest możliwe przyznanie takiego kredytu na spłatę zaległych zobowiązań. Kredyt nie zostanie udzielony przedsiębiorstwu z długami i dużą liczbą wierzycieli. By otrzymać kredyt obrotowy trzeba rzecz jasna wypełnić odpowiednio wniosek kredytowy.