O działalności gospodarczej

O działalności gospodarczej

Najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności na własny rachunek przez osoby fizyczne jest działalność gospodarcza. Ta forma prowadzenia własnego biznesu cieszy się największą popularnością ponieważ  koszt uruchomienia działalności gospodarczej jest bardzo niewielki. Przy zakładaniu działalności gospodarczej nie jest konieczne posiadanie własnego kapitału, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej jest bezpłatny. Działalność gospodarcza może być formą zainicjowania działalności biznesowej. Działalność gospodarcza ma jednak nie tylko zalety, ale również wady. Za najpoważniejszą wadę prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać fakt, że właściciel firmy prowadzonej jako działalność gospodarcza za powstałe ewentualne długi odpowiada nie tylko majątkiem firmowym, ale również majątkiem osobistym. Wadą prowadzenia działalności gospodarczej jest także konieczność odprowadzania składek do ZUS-u bez względu na wysokość dochodów jakie osiągnęliśmy w danym miesiącu. Od odprowadzenia składki do ZUS-u nie zwalnia nawet bardzo minimalny dochód. Zaletą działalności gospodarczej jest nie tylko łatwość jej założenia, ale także uproszczona księgowość oraz bardzo łatwa możliwość jej okresowego zawieszenia lub zlikwidowania. Zaletą jest także całkowita samodzielność właściciela w podejmowaniu decyzji.