Kredyt na nowe technologie

Kredyt na nowe technologie

Dla młodych przedsiębiorców sfinansowanie wszystkich potrzebnych inwestycji hamuje brak odpowiedniego kapitału inwestycyjnego. Taki kapitał można zdobyć za sprawą kredytu technologicznego przyznawanego z banku gospodarki krajowej. Z pomysłem przyznawania takich atrakcyjnych kredytów wystąpiła strona rządowa, trzeba pamiętać, że bank gospodarstwa krajowego jest jedynym państwowym bankiem w naszym kraju. Poza tym kredytu technologicznego nie można mylić z kredytem preferencyjnym, do których również dopłaca strona rządowa. Instytucja kredytów technologicznych została nawet ustalona na mocy odpowiedniej ustawy z dwa tysiące piątego roku. By otrzymać kredyt technologiczny trzeba najpierw złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór znajdziemy na właściwych stronach rządowych. Do wniosku w formie załącznika dołączamy oczywiście biznesplan całej inwestycji. Poza precyzyjnym i jasno określonym planem przeprowadzenia tego przedsięwzięcia, przedsiębiorca musi posiadać kilkadziesiąt procent wkładu własnego. Maksymalna wysokość dofinansowania do takiego kredytu nie przekracza z reguły dwóch milionów euro. Kredyt technologiczny jest kredytem długoterminowym, niskie oprocentowanie, niskie koszty opłat dodatkowych i korzystne raty sprawiają, że o takie dofinansowanie z roku na rok stara się coraz więcej przedsiębiorców.