Jak założyć żłobek

Jak założyć żłobek

Pomysłem na własny biznes może okazać się założenie żłobka. Prowadzenie żłobka najbardziej opłacalne będzie, jeśli założymy go w pobliżu dużego osiedla, którego większość mieszkańców to młode rodziny. Koszt założenia żłobka nie jest wysoki, wymaga jednak spełnienia szeregu wymogów sanitarnych. Osoba, która decyduje się na założenie żłobka musi zdawać sobie sprawę z tego, że żłobek musi zapewnić dziecku opiekę do 10 godzin dziennie. Aby założyć żłobek nie jest wymagane posiadanie wykształcenia pedagogicznego pod jednym wszakże warunkiem: takie wykształcenie musi posiadać zatrudniony przez nas personel. Personel żłobka nie może jednak składać się tylko z osób, które będą odpowiedzialne za wychowanie dzieci. Konieczne jest także zatrudnienie osób, które zajmą się pielęgnacją maluchów. Aby założyć żłobek musimy dysponować lokalem, który składa się minimum z 2 pomieszczeń. W żłobku koniecznym wyposażeniem są także łóżeczka dla dzieci. Żłobek musi zostać wpisany do rejestru żłobków. Prowadzenie takiego rejestru jest obowiązkiem prezydenta, burmistrza lub wójta. Żłobek może działać tylko na podstawie statutu. Koszty założenia żłobka kształtują się w granicach 100 tysięcy złotych. Do kosztów założenia należy oczywiście doliczyć koszt wynagrodzenia zatrudnionego personelu, które co miesiąc będą pochłaniały sporą kwotę pieniędzy.