Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny

Jeżeli zakładamy swą własną działalności gospodarczą musimy wiedzieć, jakie dokumenty są nam potrzebne po to by wszystkie nasze poczynania były odpowiednie. Oprócz złożenia wniosku trzeba także udać się do Urzędu statystycznego w celu pobrania przez nas formularza o nazwie RG-1. Po jego wypełnieniu nasza firma uzyska nadany nam numer REGON. Jeżeli numer ten zostanie nam przyznany wówczas udajemy się do Urzędu Skarbowego i tam zostaniem nam nadany numer NIP. Dzięki temu nasza firma będzie miała nadane dwa potrzebne numery. By prawidłowo wypełniać wnioski zarówno o REGON jak i NIP potrzebne będą nam nasze dane. Również ważne będzie podanie adresu naszej firmy jak i określić formę prawną naszego biznesu. Ważne jest to by wiedzieć, że nadanie numeru REGON jest bezpłatne. Jest on bardzo ważny po to by móc podpisywać ważne dokumenty. Również po nadaniu zarówno NIPU jak i REGONU możemy a nawet powinniśmy udać się do firm, które zajmują się wydawaniem pieczątek. Musimy numery te umieści na naszej pieczątce. Ważne jest także to by pieczątka ta posiadała nazwę naszej firmy jak i nasze imię i nazwisko. Pieczątki są płatne. Jednak koszt nie jest za duży. Również i czas oczekiwania na nie najdłużej trwa 3 dni. Można mieć dwie pieczątki z naszą naszej firmy. Wszystko zależy od tego jaki rodzaj działalności prowadzimy i czy nasza firma jest prowadzona tylko przez nas. Posługiwanie się pieczątką jest bardzo ważne. Dzięki temu możemy podpisywać ważne dokumenty. Dlatego tez numer NIP i REGON jest bardzo ważny i koniecznie trzeba go uzyskać po to by reszta dokumentów związanych z naszym biznesem była możliwa do uzyskania.