Firma z dotacji z urzędu pracy

Firma z dotacji z urzędu pracy

Uruchomienie własnej działalności gospodarczej wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia naprawdę wysokich kosztów. Wiele osób w związku z tym na to nie stać. Na szczęście obecnie można skorzystać z dotacji pochodzącej z urzędu pracy, która przyznawana jest właśnie na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Mówiąc o takiej możliwości trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że jest ona zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych osób, które zarejestrowane są jako bezrobotne w urzędzie pracy. Osoba, która jest zatrudniona z takiej dotacji nie może skorzystać. Warto pamiętać również o tym, że decydując się na taką dotację nie będziemy mogli przez rok zamknąć firmy nawet wtedy, kiedy będzie ona przynosiła straty. Jeżeli bowiem się na to zdecydujemy dotację, która otrzymaliśmy będziemy musieli w całości zwrócić do urzędu. Aby dostać dotację z urzędu pracy na uruchomienie własnej działalności gospodarczej musimy przede wszystkim we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania urzędzie pracy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek, który składamy ma formę biznesplanu. Trzeba bardzo mocno przyłożyć się do jego wypełnienia bowiem jest to jedyny dokument na podstawie którego pracownicy urzędu pracy podejmują decyzję, czy dotacja może zostać nam przyznana. W takim wniosku musimy również określić jaka kwota dotacji nas interesuje.