Czy zakup garnituru dla przedsiębiorcy to koszt podatkowy

Czy zakup garnituru dla przedsiębiorcy to koszt podatkowy

Każda firma kieruje się jednakową maksymą – osiągnąć maksymalny zysk przy minimalnym, niezbędnym dla jego osiągnięcia nakładzie finansowym. W korelacji z tą zasadą jest też inna, aby jak najwięcej wydatków wrzucić w koszta działalności firmy, czyli odliczyć dane wydatki od przychodu, od którego zostaje naliczony podatek dochodowy. W związku z tym zachodzi proste pytanie, czy na przykład zakup garnituru dla przedsiębiorcy czy też jego przedstawiciela można wykazać jako poniesienie kosztów podatkowych? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie będzie łatwiejsze, kiedy zapoznamy się dokładnie ze szczegółowymi zapisami BHP. Jest pewne, że zakup strojów i odzieży, które wynikają w prostym tłumaczeniu z zastosowania przepisów BHP, podlega wykazaniu tego jako koszty podatkowe. Jednak pracodawca może określić, jakie wymagania powinny spełniać stroje służbowe pracowników danej firmy na konkretnych stanowiskach – w tym przypadku okazuje się, że zakup strojów, które spełniają rolę indentyfikacyjną oraz reklamową danej firmy stanowi jak najbardziej koszt podatkowy. Można w tym przypadku połączyć razem dwie funkcje strojów, a więc spełniającą wymagania BHP oraz identyfikacyjno-reklamową. Należy w tym przypadku jednak dodać, że strojem uznanym za firmowy może być tylko taki, który posiada cechy trwałe charakterystyczne dla danej firmy, jak na przykład układ barw czy też odpowiedni krój. Tak więc zakup garnituru nie będzie kosztem podatkowym.